PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelUtöka formelUtöka formel
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2020-07-12 06:17
 

 Hej. Som det är nu så flyttar denna formel bara D3 till AA1, nästa gång jag kör koden flyttas D3 till AA2 osv nedåt.
jag undrar om någon vill hjälpa mig med att utöka funktionen  ? 
Jag behöver 14 kolumner. AA1 till AN1
Mina uppgifter kommer att ligga på D3:Q3 hela tiden och raderas efter varje körning av koden.
Informationen som flyttas nedåt sparas på detta sätt.
AA1:AN1
AA2:AN2
AA3:AN3

osv.
nedåt
OBS: Skulle vara underbart att även få in ett autodelete på D3:Q3 när koden körs

Sub boende()
Dim rkällcell As Range
Dim rMålcell As Range
Set rkällcell = Worksheets("Konto").Range("D3")
Set rMålcell = Worksheets("Konto").Range("AA1")
If rMålcell.Value <> "" Then
Set rMålcell = Worksheets("Konto").Columns("AA").Find("*", searchorder:=xlByColumns, searchdirection:=xlPrevious)
Set rMålcell = rMålcell.Offset(1, 0)
End If
rMålcell.Value = rkällcell.Value

 

End Sub
Nytt inlägg
 2020-08-23 13:55
 

Tjena!

Byggde en annan variant: 

Sub kopiera()

Range("D3:Q3").Copy Range("AA9999").End(xlUp).Offset(1, 0)
Range("D3:Q3").ClearContents

End Sub

 
Nytt inlägg
 2020-08-23 14:47
 
 Ändrad av Peter  på 2020-08-23 14:49:48

 Tack. Ska titta närmare på detta, skulle denna fungera på samma sett
som den här ovan fast utökad som jag tänkt så är det kanon. Tack

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelUtöka formelUtöka formel

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter