PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAMacro kod för fettext markering av ett ord i en cell.Macro kod för fettext markering av ett ord i en cell.
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2013-04-14 10:36
 

Hej!

Jag har problem med att bara fetmarkera ett ord i en cell. Om jag har denna texten "Vill du ta en fika" i en cell och provar med denna macro kod.

For Each MyCell In Selection

If MyCell.Value Like "Vill" Then

MyCell.Font.Bold = True

End If

Next

Jag har även försökt att använda ersätta komandot i excel utan lyckat resultat.

Någon som kan hjälpa?

/Alvingossen

Nytt inlägg
 2013-04-17 21:49
 
 Ändrad av Bengt-Kerstin  på 2013-04-17 21:51:33
Hej Alvingossen

Du kan använda mitt exempel nedan:

Private Sub MakePartOfCellBold()

Dim strSearchCriteria As String
Dim lngInc1 As Long
Dim lngStartBoldChar As Long

' Ange ordet som ska fet markeras
strSearchCriteria = "Vill"

lngInc1 = 0
Do Until lngInc1 > ThisWorkbook.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count
lngStartBoldChar = InStr(1, ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(lngInc1 + 1, 1).Value, strSearchCriteria)
If lngStartBoldChar>0 Then
ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(lngInc1 + 1, 1).Characters(lngStartBoldChar, Len(strSearchCriteria)).Font.FontStyle = "Bold"
End if
lngInc1 = lngInc1 + 1
Loop

End Sub
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAMacro kod för fettext markering av ett ord i en cell.Macro kod för fettext markering av ett ord i en cell.

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter