PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAMinsta och näst minsta värde i en vektorMinsta och näst minsta värde i en vektor
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2013-04-29 14:39
 

Hej

Jag har en vektor bestående av sju värden. Av vektorns summa vill jag subtrahera det minsta samt näst minsta värdet.

Har försökt med typ följande:

dim myarray(7) as double

dim i as integer

Set wf = WorksheetFunction

for i=1 to 7

myarray(i)=i

next i

minstavärde=wf.small(myarray,2)

Det funkar inte. Hur ska man göra?

Nytt inlägg
 2013-05-31 11:15
 

Hej!

Om vektorn är så kort, varför inte sortera den i storleksordning? :-)

Med vänlig hälsning

Kihlman


Kihlman

Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utveckling av program, utbildning samt support och hjälp i Excel och VBA.

www.excelspecialisten.se

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAMinsta och näst minsta värde i en vektorMinsta och näst minsta värde i en vektor

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter