PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAImportera data excel till excelImportera data excel till excel
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2013-07-12 10:30
 
Wb Experiment3 har en comboBox med värdena A,B,C Wb Ezperiment3 har värdena A,B,C i A1:A3 Välj A värdet tas från t.ex M1 och returneras till A1 iExperiment3 Tacksam för svar som inte ger Runtime Error

Private Sub Workbook_()Open
With Sheets("Sheet1")
.ComboBox1.AddItem "A"
.ComboBox1.AddItem "B"
.ComboBox1.AddItem "C"


`The WorkbookIsOpen Function

Public Function WorkbookIsOpen(Ezperiment3) As Boolean
' Returns TRUE if the workbook is open
Dim x As Workbook
On Error Resume Next
Set x = Workbooks(Ezperiment3)
If Err = 0 Then WorkbookIsOpen = True Else: WorkbookIsOpen = False
End Function

'The FileExists Function
Public Function FileExists(fname) As Boolean
' Returns TRUE if the file exists
Dim x As String
x = Dir(fname)
If x <> "" Then FileExists = True _
Else FileExists = False
End FunctionPrivate Sub ComboBox1_Change()

Dim sourcebook As Workbook
Dim targetbook As Workbook


' kollar om arbetsboken är öppen
If Not WorkbookIsOpen(ThisWorkbook.Path & "\Ezperiment3.xlsx") Then
' kollar om filern existerar
If FileExists(ThisWorkbook.Path & "\Ezperiment3.xlsx") Then
' öppnar arbetsboken
Workbooks.Open (ThisWorkbook.Path & "\Ezperiment3.xlsx")
ThisWorkbook.Activate
Else
MsgBox ("Arbetsboken Ezperiment3.xlsx finns inte")
Exit Sub
End If
End If

Set sourcebook = Workbooks(ThisWorkbook.Name)
Set targetbook = Workbooks("Ezperiment3.xlsx")

Select Case ComboBox1.Text
Case "A"
sourcebook.Sheets("Sheet1").Range("A1").Value = _
targetbook.Sheets("Blad1").Range("A1").Value
Case "B"
sourcebook.Sheets("Sheet1").Range("A2").Value = _
targetbook.Sheets("Sheet1").Range("A2").Value
Case "C"
sourcebook.Sheets("Sheet1").Range("A3").Value = _
targetbook.Sheets("Sheet1").Range("A3").Value
End Select

' stänger arbetsboken
Workbooks("Ezperiment3.xlsx").Close savechanges:=False


End Sub
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAImportera data excel till excelImportera data excel till excel

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter