PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAFel lagringsplats i spara-makroFel lagringsplats i spara-makro
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2020-10-28 12:33
 

Hej!

Novis på VBA, så försöker förklara så gott jag kan. 

Jag har gjort en knapp kopplad till ett makro för att automatiskt spara ett visst blad i ett Excel-ark som en PDF. Filen ska kunna användas av andra användare i min organisation, men när en kollega testade filen fungerade inte makrot då det blir fel "directory" eftersom platsen för sparande av fil är kopplat till mitt AD/username.

Kan man skriva en kod som hämtar upp den aktuella användarens username/AD? Filen ska alltså sparas på den aktuella användarens skrivbord.

Fetmarkerat i strängen nedan är vad som felar för mig.

Sub PDF()

'

' PDF Makro

'

 

'

    Sheets("Blad2").Select

    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _

        "C:\Users\lincre\Desktop\BETA - kopia.pdf", Quality:= _

        xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _

        OpenAfterPublish:=True

End Sub

Nytt inlägg
 2020-10-28 14:17
 
 Ändrad av anonymous  på 2020-10-28 15:28:20

Environ("UserName") 

Klistara ihop till:

Filename:="C:\Users\" & Environ("UserName") & "\Desktop\BETA - kopia.pdf"

 

Eller hämta hela sökvägen till skrivbordet istället?

 https://excel.tips.net/T008233_Finding_the_Path_to_the_Desktop.html

exempel: 

Sub PDF()
Dim Sökväg As String

Sökväg = CreateObject("WScript.Shell").specialfolders("Desktop")
Sökväg = Sökväg & "\BETA -kopia.pdf"

 Sheets("Blad2").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=Sökväg, _
        Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=True

End Sub

Nytt inlägg
 2020-10-29 08:26
 

  Underbart när det finns proffs som kan städa upp efter amatörerna. TACK!

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAFel lagringsplats i spara-makroFel lagringsplats i spara-makro

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter