PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAInspelat makro fungerar inte när jag skyddar bladetInspelat makro fungerar inte när jag skyddar bladet
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2013-04-02 12:49
 

Har gjort två inspelade makron alternativknappar som fungerar, men om jag skyddar bladet får jag ett fel: markerad i fet stil nedan


Sub OmvändSkattSkyldighet()
'
' OmvändSkattSkyldighet Makro
' Tar fram rad 37 & 38 = skattskyldighet Döljer rad 35 & 36 = moms
'

'
Rows("36:39").Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
Rows("35:36").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
Range("H17").Select
End Sub
Sub FakturaMoms()
'
' FakturaMoms Makro
' Återställer till vanlig faktura med Moms Tar fram rad 35 & 36 = moms Döljer rad 37 & 38 = skatt skyldighet
'

'
Rows("34:37").Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
Rows("37:38").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
Range("H17").Select
End Sub

Mvh
Ullabett

Nytt inlägg
 2013-05-31 10:55
 

Hej!

Nej, om du vill att det skall fungera med skyddat blad så bör du först skydda bladet, därefter spela in makrot som börjar med att du låser upp bladet och slutar med att du låser det. Att ett makro inte kan ändra ett blad utan lösenord är helt i sin ordning. Det är så det måste vara.

Med vänlig hälsning

Kihlman


Kihlman

Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utveckling av program, utbildning samt support och hjälp i Excel och VBA.

www.excelspecialisten.se

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAInspelat makro fungerar inte när jag skyddar bladetInspelat makro fungerar inte när jag skyddar bladet

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter