PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAÖppna en mapp med hjälp av makroÖppna en mapp med hjälp av makro
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2009-01-19 10:59
 

Går det med hjälp av ett makro öppna en mapp tex. F:\Program

Bara så att man ser vad som finns i mappen och inte öppna nåt i mappen

 

Mvh Draakula

Nytt inlägg
 2009-01-19 11:28
 

Skapa en ny modul, lägg följande kod där:

Const SW_SHOW = 1
Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3

Public Declare Function ShellExecute Lib "Shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
  (ByVal hwnd As Long, _
   ByVal lpOperation As String, _
   ByVal lpFile As String, _
   ByVal lpParameters As String, _
   ByVal lpDirectory As String, _
   ByVal nShowCmd As Long) As Long

Public Sub Test()
    Call ShellExecute(0, "open", "F:\Program", "", "", SW_SHOW)
End Sub

ShellExecute är en s.k. WinAPI-funktion, och kräver därför den lite besvärligare "Declare Function".


Excelspecialisten

Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utveckling av program, utbildning samt support och hjälp i Excel och VBA.

www.excelspecialisten.se

Nytt inlägg
 2009-01-20 07:07
 

Tackför det!!

 

Märkte nu att jag satt frågan i fel tråd dock... : (

Skulle ju vart i VBA

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAÖppna en mapp med hjälp av makroÖppna en mapp med hjälp av makro

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter