PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelräkna färgade celler i exelräkna färgade celler i exel
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2022-12-19 18:48
 

 he är det någon som vet

hur man skriver vb kod för att räkna celler där det  finns färg typ man räknar alla celler som är röda

Nytt inlägg
 2022-12-20 12:14
 

Tag fram ett sökfönster i excel (ctrl+B)

Då har du i övre högra hörnet en knapp som heter [Format].

Där kan du bestämma att du vill söka efter celler med röd bakgrundsfärg (fliken fyllning). 

Bestäm fär ock tryck [OK]. Sen trycker du knappen [Sök alla]

Nu får du fram en lista på alla röda celler.

 

Tyvärr inte så enkelt att använda i ett makro. 

Om du spelar in det du gjorde så får du bara fram en start-kode

Sub Makro2()

    With Application.FindFormat.Interior

        .Color = 255

    End With

End Sub

Det betyder att alla sökningar som kommer efter i VBA koden söker efter den formateringen
 

Sub blä()

Dim sökresultat

Application.FindFormat.Clear

Application.FindFormat.Interior.Color = 255


Set sökresultat = Cells.Find(What:="*", SearchFormat:=True)

i = 1

If sökresultat Is Nothing Then

    MsgBox "0 röda"

    Exit Sub

End If


sökresultat.Activate

strStartpunkt = sökresultat.Address


Do Until SistHittad = strStartpunkt

With Cells.FindNext(after:=ActiveCell)

SistHittad = .Address

.Activate

End With

i = i + 1

Loop

MsgBox i & " röda"

 

End Sub

 

Men det sket sig. Av någon anledning hittar inte VBA de tomma cellerna

Så jag tror nästan att du måste loopa ignom varje cell. 

 

Det blir ett kort men inneffektivt  makro som bara får titta i området du valt

 

Sub Uggh()

Dim rCell As Range

i = 0

For Each rCell In Selection.Cells

    If (rCell.Interior.Color = 255) Then i = i + 1

Next

MsgBox "Det finns " & i & " röd(a) celler i det valda området"

End Sub

 

Nytt inlägg
 2022-12-20 14:05
 

 men måste jag inte köra range så han vet området

Nytt inlägg
 2022-12-22 09:50
 

 Hej Nisse

Som anon skrev i sitt svar så måste du först manuellt markera området där du vill räkna celler med färgen röd. Därefter plockar kodsnutten "Selection" upp det markerade området. Selection är av typen Range. Så har användaren markerat området, samt att det i området bara finns standardfärgen röd, och inte andra nyanser av rött, så kommer det att fungera.  

Mvh

Christian

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelräkna färgade celler i exelräkna färgade celler i exel

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter