PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelLAMBDA-problemLAMBDA-problem
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2023-03-15 18:12
 

Jag har problem med en LAMBDA-funktion. Jag gör en LET-formel och den fungerar som LAMBDA-funktion. Men jag skulle vilja ha en specifik cellreferens med som en del i funktionen. Samma position/storlek för samtliga blad och inget som användaren ska röra (lite som en 'ActiveSheet.Range("C1:C200")' i VBA-kod). Men när jag sparar LET-formeln som en LAMBDA-funktion övergår den där cellreferensen till en referens av typen 'BestämtBladNamn!C1:C200... och gör funktionen värdelös för blad med andra namn.

LET(
somr;Conv!C1:C890;  <--(för användare i LAMBDA)
htjomr;HtjAlen!A1:A2500;  <--(för användare i LAMBDA)
brukomr;C1:C200;  <--(den som övergår till BestämtBladNamn!C1:C200 när LAMBDA-formeln sparas i namnhanteraren)
resomr;FÖRSKJUTNING(somr;;1);
htjres;FÖRSKJUTNING(htjomr;;1);
rownum;ANTALV(brukomr);
seq;SEKVENS(rownum-1;;2);
ind;INDEX(brukomr;seq);
person;XLETAUPP(ind;somr;resomr;"N/A");
VÄLJ({1/2};person;XLETAUPP(HÖGER(person;11)&" Summa";BYT.UT(htjomr;"+";"-");htjres;""))
)
 
Det är meningen att den ska användas i en förbestämd kolumn, så om det finns någon typ av "kolumnposition i förhållande till formelcell"-lösning i det aktiva bladet kan det också fungera.
 
Någon som sitter med ett trick för detta i bakfickan... eller barmhärtighet att säga till mig att det inte går (så det kan läggas åt sidan)?
 
(Och innan förslag om tabellobjekt och namngivna kolumner etc... bladets design är inte min att mixtra med, så det är inte möjligt.)
Nytt inlägg
 2023-03-16 06:58
 

 Hej hej

Inte tillgång till excel, men tänker att =indirekt("c2:c100") kanske kan lura namnhanteraren. 

Nytt inlägg
 2023-03-16 12:59
 
Christian skrev:

 Hej hej

Inte tillgång till excel, men tänker att =indirekt("c2:c100") kanske kan lura namnhanteraren. 

BRILLIANT!!! Det fungerade perfekt! Nu funkar den i samtliga blad utan att användaren behöver pilla med den.

Jag infogar 'Tack vare Christian' i funktionsbeskrivningen!

Tack så mycket!
/Niclas

Nytt inlägg
 2023-03-17 09:24
 

Ändrar mitt svar till SUPERBRILLIANT!!! För användaren är arbete i den här stora arbetsboken obekvämt, även om en LAMBDA-funktion nu kan göra det mesta. Användaren ska skriva funktionen i ett blad och ange områden i två andra... som kan ligga 20-30 blad bort. Men med den där metoden kan jag nu göra det ännu mer användarvänligt, genom att gömma ytterligare ett argument.
Skrivs funktionen i ett blad som heter exempelvis 'LÖNNEN 230201-230228', ska XLETAUPP sedan söka i/hämta från ett blad som då kommer att heta 'Htj LÖNNEN' osv... alltid. Så med INDIREKT kan jag även låta funktionen själv välja vilket blad det ska sökas i, genom att med CELL("Filnamn") plocka ut det aktiva(!) bladets namn och sedan pussla ihop hela sökbladsreferensen också.

Som sagt, superbrilliant och tack så hemskt mycket! Jag hade missförstått funktionsbeskrivningen till INDIREKT och låtit den passera (praktiskt taget oprovad). Nu ser jag dock att det är något jag kommer att ha stor användning av.

Nytt inlägg
 Idag @ 06:59
 

 Hej igen

Kul att du fick upp ögonen för en ny funktion :). Tack för de fina orden.

Mvh

Christian

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelLAMBDA-problemLAMBDA-problem

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter