PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelRull list som kan ge flera olika svar.Rull list som kan ge flera olika svar.
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2009-01-15 20:41
 

Hej

Ni har tidigare givit mig en lösning på ett problem som jag har frågat om  genom Kent excel. Skulle vilja veta om det är möjligt att göra följande i ett excel ark.

Excel arket är uppbyggt med ett antal kolumner från A - P

 Exempel från kolumn

kolumn A                            B            C      D         E         F

A Junior 12c 5PzS575 24 575 13,8 486
  12c 5PzS625 24 625 15,0 505
  12c 5PzS775 24 775 18,6 603

Exempel ovan bygger på att jag har gjort en rull list på kolumn A och där kan man ex. välja Junior. Det finns många olika alternativ i rullningslisten.

I kolumn B har jag en formel som hänvisar till kolumn A men får endast upp det första alternativet. formel i kolumn B.

=LETARAD(A9;A22:U121;5;FALSKT)  I detta exemplet finns det tre alternativ med Junior det kan finnas fler eller mindre beroende på vad för sort som visas i kolumn A.

Orsak till det är att jag endast har en rad som kan visa, men det finns 3 alternativ som skall visas och önskar således hjälp med en formel som gör att de underliggande alternativen visas. till exempelvis Junior.

Vill nämna att jag får endast upp de svaren som är på första raden, i detta exemplet ex rad 8 där Junior ( är inskrivit). Vill även få upp alternativen som finns i underliggande rader.  Ett alternativ är att skriva in Junior på alla alternativ rader men vill försöka unvika detta.

Därefter skall den information som finns i kolumn B visas i de efterföljande kolumnerna.

Min fråga är finns det någon möjlighet att lösa detta i excel eller skall man bygga det i något annat program?

Hoppas att Ni förstår vad jag menar.

Tackar på förhand

Sanders

Nytt inlägg
 2009-01-16 08:22
 

Hej

Detta borde inte vara några större problem att lösa.

 

Ett sätt är att du har en dold kolumn som visar valet i kolumn A, om A är tom visar den samma som ovanstående cell. dvs lägg in en kolumn i B i B9 skriver du följande =om(A9="";B8;A9) och kopiera ner hela vägen.

Nu kan du forhoppningsvis använda din letarad formel med hänvisning till B-kolumnen.

Det kan hända att jag missförtått vad du är ute efter, i så fall kan du skicka filen till utbildning@xls.se

/ExcelSpecialisten

 


Excelspecialisten

Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utveckling av program, utbildning samt support och hjälp i Excel och VBA.

www.excelspecialisten.se

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelRull list som kan ge flera olika svar.Rull list som kan ge flera olika svar.

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter