PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelfå in olika färger i celler i exel  med vbkodfå in olika färger i celler i exel med vbkod
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2022-11-07 19:12
 

 hej se mitt tidigare inlägg om  vb kod skulle vilja ha olika färger i cellerna jag klipper in min txt här

jag vill att när man trycker på knappen så lägger han ut olika namn på förbestämda platser i exel

exempel  vi har kalle pelle i cell a2 och a3 då vill jag att alla kalle skall hamna i olika celler som jag anger

och likadant för pelle 

så jag vill att kalle får en färg och pelle får en annan färg

hoppas ni förstår 

Nytt inlägg
 2022-11-08 09:08
 

För att sätta färger kan du använda en kod  stil med:

Range("C1,C7,D8").Interior.Color = vbRed

Eftersom du sskall göra flera saker med samma range så kan du använda "With" och lägga allt innom with/end with

Private Sub CommandButton1_Click()

   With Range("C1,C7,D8")

        .Value = Range("A2").Value

        .Interior.Color = vbRed

   End With

   With Range("E2,E3,E14,K5")

        .Value = Range("A3").Value

        .Interior.Color = vbYellow

   End With

End Sub

Du kan ange färgerna exakt med koden, eller använda konstanter (som jag gjorde)

https://learn.microsoft.com/en-us/off...

********************************************************************

För övrigt rekomenderar jag starkt att du använder maktoinspelaren: 

Utvecklare->Spela in makro

Då kan du t.ex ändra färg på en cell och se hur koden ser ut.

Nytt inlägg
 2022-11-08 09:18
 

 Tack för det kollar på det när jagkommer hem men mycket Tack för hjälpen

Nytt inlägg
 2022-11-08 18:13
 

  denna text blir röd Private Sub CommandButton1_Click() när jag skriver with

Nytt inlägg
 2022-11-09 17:39
 

 det fungerar tack för hjäpen

en anna fråga har gjort en delete knapp den fungerar men om man har en rad som är färgart gul i fältet finns bokstäver när man trycker på knappen så vilj jag att bara bokstäverna försvann inte färgen

 

mvh/micke

Nytt inlägg
 2022-11-11 10:47
 

 Hej hej

Antar att din kod för att ta bort kod är något i still med:

rng.entirerow.delete   (tar bort hela raden), alternativt har du selection.entirerow.delete (inspelad kod burkar se ut så)

Då kan du byta till 

rng.entirerow.clearcontents (tar endast bort det som är skrivet i raden)

Annars så får du återkomma med kodraden som tar bort raden, så kan jag återkoppla hur du ska göra istället.

 

Nytt inlägg
 2022-11-11 11:59
 

 Hej är du inne i kväll för då kan jag kolla

Nytt inlägg
 2022-11-12 09:03
 

 här är min kod den tar bort färgen i cellen som jag inte vill bara namnet i cellen

Private Sub CommandButton6_Click()

Worksheets.Range("p5:p19").ClearFormats

 Range("p5:p19").ClearContents

 

End Sub

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelfå in olika färger i celler i exel  med vbkodfå in olika färger i celler i exel med vbkod

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter