PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBASkapa outlook händelser i underkalender från Excel VBASkapa outlook händelser i underkalender från Excel VBA
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2019-03-20 06:57
 
Hej alla experter där ute,

Jag är ingen expert och ber därför ödmjukast om hjälp att lösa ett litet problem jag har.

Jag har en enkel VBA-kod nedan som skapa outlook händelser i standard kalendern.

Nu skulle jag vilja att makrot gör antingen:

1. Skapar en ny underkalender till standardkalendern i outlook och där namnet till den nya kalendern tas från A1.
eller
2. Bara placerar händelserna i en underkalender som redan finns i outlook, där namnet till denna kalender återfinns i A1.


Alt. 1 är så klart att föredra men jag kan leva med alt 2 också.

Vi använder Outlook för Office365 och makrot ska fungera för alla som använder excel-dokumentet i office 365-miljön.

Blir oerhört glad om någon kan förbarma sig över denna lilla uppgift.
Tusen tack på förhand.Sub AddAppointments()
Dim i As Long
Dim xRg As Range
Dim xOutApp As Object
Dim xOutItem As Object
Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set xRg = Range("D3:J58")

For i = 1 To xRg.Rows.Count
Set xOutItem = xOutApp.createitem(1)
Debug.Print xRg.Cells(i, 1).Value
xOutItem.Subject = xRg.Cells(i, 1).Value
xOutItem.Location = xRg.Cells(i, 2).Value
xOutItem.Start = xRg.Cells(i, 3) + TimeValue("9:00:00")
xOutItem.Duration = xRg.Cells(i, 4).Value
If Trim(xRg.Cells(i, 5).Value) = "" Then
xOutItem.BusyStatus = 2
Else
xOutItem.BusyStatus = xRg.Cells(i, 5).Value
End If
If xRg.Cells(i, 6).Value > 0 Then
xOutItem.ReminderSet = True
xOutItem.ReminderMinutesBeforeStart = xRg.Cells(i, 6).Value
Else
xOutItem.ReminderSet = False
End If
xOutItem.Body = xRg.Cells(i, 7).Value
xOutItem.Save
Set xOutItem = Nothing
Next
Set xOutApp = Nothing
End Sub
Nytt inlägg
 2019-04-28 16:08
 

 Vad är det som inte fungerar?

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBASkapa outlook händelser i underkalender från Excel VBASkapa outlook händelser i underkalender från Excel VBA

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter