PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAUtskrift av bladUtskrift av blad
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2019-05-31 14:11
 

 Försöker få till att via bladets namn i en cell skriva ut detta.

Makrot ska altså hämta bladnamnet i en cell

Nytt inlägg
 2019-06-05 08:28
 
Hej hej

Är detta löst eller behöver du fortfarande hjälp? I så fall så får du gärna börja med att klistra in koden som du har tagit fram för detta. Jag antar att denna fråga hänger ihop med din tidigare? Dvs att du vill skriva ut som pdf, denna gång med tillägget att bladet som ska skrivas ut ska kunna hämtas från en cell där namnet på bladet står...

Mvh
Christian
Nytt inlägg
 2019-06-10 08:04
 

 Hej Christian.

Så här ser koden:

Sub Mail()
 
Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not fso.FolderExists("c:\Schema") Then
fso.CreateFolder "c:\Schema"
End If
 
ChDir "C:\Schema"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="C:\schema\schema.pdf"
Dim OutLookApp As Object
Dim OutLookMailItem As Object
Dim myAttachments As Object
Set OutLookApp = CreateObject("Outlook.application")
Set OutLookMailItem = OutLookApp.CreateItem(0)
Set myAttachments = OutLookMailItem.Attachments
With OutLookMailItem
.To = Range("y1").Value
.Subject = "Schema"
.Body = Range("N1").Value
 
myAttachments.Add "C:\schema\schema.pdf"
'.send
.Display
End With
Set OutLookMailItem = Nothing
Set OutLookApp = Nothing
 
Range("O6").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Måndag skolvecka").Select
    Range("i1").Select
    
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
        
 
Sheets("måndag skolvecka").PrintOut
Sheets("tisdag skolvecka").PrintOut
Sheets("onsdag skolvecka").PrintOut
Sheets("torsdag skolvecka").PrintOut
Sheets("fredag skolvecka").PrintOut
Sheets("lördag").PrintOut
Sheets("söndag").PrintOut
 
 
 
End Sub
 
Nytt inlägg
 2019-06-11 12:55
 
Hej hej

Så om jag tolkar dig rätt så vill du ersätta:
Sheets("måndag skolvecka").PrintOut

mot en variant där bladet istället kan väljas av användaren:

Dim bladnamn as string: bladnamn = activesheet.range("A2")
Sheets(bladnamn).printout

Byt ut A2 mot cellen där man ska kunna välja vilket blad som ska skrivas ut. Makrot måste köras från det bladet där cellen med bladnamnet finns.

Mvh
Christian
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAUtskrift av bladUtskrift av blad

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter