PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAFunktionen FileDateTime - FrågaFunktionen FileDateTime - Fråga
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2019-07-09 14:07
 
Hej! Jag är inte jätte kunnig avseende att skapa makron i excel, men Jag skulle vilja veta om det är möjligt att skapa ett makro som innehåller en loop som hämtar in samtliga datum (senast ändrad eller skapad) för de filer som finns i en viss mapp. Mitt nuvarand makro: (hämtar endast datum för fil auto$000.CSV) Sub Skapa_datum() Dim LResult As Date LResult = FileDateTime("C:\Users\Desktop\data\autoimport\auto$000.CSV") Sheets("Medelvärdesberäkning").Range("A2") = LResult End Sub I mappen "autoimport" finns ett antal filer, med namn "auto$000" upp till "auto$0009", dessa filer har olika datum och tider för när dessa skapats. Dessa skulle jag vilja kunna automatiskt generera och skriva in dessa i ett av mina excelblad så de hamnar i en kolumn efter varandra. Förslagsvis: 2019-07-02 13:09 2019-07-04 20:32 2019-07-05 10:32 .... .... .... .... .... .... Tackar på förhand! // Linus
Nytt inlägg
 2019-07-09 16:10
Accepterat svar 

Förstår inte exakt vad du vill göra, men här har du lite att leka med: 

 
Sub Skapa_datum()
 
Dim sSökväg As String
Dim sFil As String
Dim MålCell As Range
 
Set MålCell = Sheets("Medelvärdesberäkning").Range("A2") ' Första målcellen
sSökväg = "C:\Users\Desktop\data\autoimport\"
 
 
sFil = Dir(sSökväg & "*.*") ' söker igenom sSökväg efter alla filer (*.*)
 Do While sFil <> ""  ' loopar så länge "dir" returnerar filer
    MålCell.Value = FileDateTime(sSökväg & sFil)  ' Skriver in filens datumet i målcellen
    Set MålCell = MålCell.Offset(1, 0)  '  flyttar målcellen ett steg ner
    sFil = Dir ' nästa fil enligt "DIR"
  Loop
 
End Sub
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAFunktionen FileDateTime - FrågaFunktionen FileDateTime - Fråga

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter