PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAHämta värden mellan bladHämta värden mellan blad
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2020-08-30 15:40
 
Hej! Har googlat och hittat kod (fungerande) för att skapa en förteckning över de blad som finns i boken. Bladets namn (och länk till bladet) finns i kolumn B. I kolumn C vill jag på samma rad ha värdet från cell U7 från resp blad. Hur löser jag det med VBA? Har förstås googlat och testat men får det inte att funka... Tacksam för hjälp! Lisbeth aka Lissu
Nytt inlägg
 2020-08-31 13:25
 

 Hej Lisbeth

Jag behöver se din kod för att kunna hjälpa dig.

Mvh

Christian

Nytt inlägg
 2020-08-31 14:35
 

 Sub LissuSkapaLänkarOK()

Dim intR As Long, intG As Long, intB As Long
Dim wrbBok As Workbook, wrsAktivtBlad As Worksheet, wsBlad As Worksheet
Dim strTYP As String
 
Set wrbBok = ActiveWorkbook: Set wrsAktivtBlad = ActiveSheet
Sheets("Innehåll").Select:
'rad och kolumn där vi vill börja skriva ut länklistan
intRAD = 4: intKOL = 2
'slinga som går igenom alla kalkylblad
For Each wsBlad In wrbBok.Worksheets
     If wsBlad.Visible = True Then
'skapa länkarna
    If wsBlad.Name <> wrsAktivtBlad.Name Then
    wrsAktivtBlad.Hyperlinks.Add wrsAktivtBlad.Cells(intRAD, intKOL), _
        "", SubAddress:="'" & wsBlad.Name & "'!A1", _
        TextToDisplay:=wsBlad.Name
 
End If
End If
    
NastaBlad:
Next wsBlad
 
 End Sub
 
 
Nytt inlägg
 2020-09-01 08:34
 

 Hej hej

Såg ut som att det saknades lite i din kod för att den skulle fungera. Så bifogar min egen istället. 

Sub GenerateIndex()    

    Dim SheetName As String

    Dim i As Long: i = 1

    Dim sh As Worksheet

    Dim rng As Range

    Dim ws As Worksheet: Set ws = ThisWorkbook.Sheets("innehåll")

    'Rensar tidigare inlaggda länkar    

    ws.Range("B5:B30").Clear

    

    'Add the name of the sheet

    For Each sh In ThisWorkbook.Sheets

        Set rng = ws.Range("B" & 4 + i)

        SheetName = sh.Name

        rng.Value = SheetName

        'Skriva ut det som finns til i cell u7 på varje sida till cell höger om index

        rng.offset(0,1) = sh.range("u7")

       'Add hyperlink 

        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=rng, Address:="", SubAddress:= _

        "'" & SheetName & "'!A1", TextToDisplay:=i & ". " & SheetName

        'Ta bort blått med underscore.. 

        rng.ClearFormats                 

        i = i + 1

    Next sh

    

End Sub

 

 

Nytt inlägg
 2020-09-02 14:29
 

 Tack ska testa denna!

Nytt inlägg
 2020-09-02 14:37
 

 Tack snälla Cristian! Underbart! Perfekt!

Uppskattas!

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAHämta värden mellan bladHämta värden mellan blad

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter