PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAMakrot kopierar inte till Windows urklippMakrot kopierar inte till Windows urklipp
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2023-02-07 21:16
 

Hej!

Har ett kalkylblad med flera celler vars innehåll jag vill överföra till Windows urklipp (windowstangenten+V) för att klistra in i ett program som inte hör till Office. Det går bra när jag markerar ruta för ruta och trycker ctrl+C men det tar tid så jag spelar in ett makro. Under inspelningen markerar jag varje ruta följt av ctrl+C. När jag kör makrot kopieras allt perfekt till urklipp i excel, word, powerpoint, outlook och övriga officeprogram men det är tomt när jag trycker windowstangenten+V för att kunna klistra in i ett annat program. Några idéer hur man får urklippen från kopieringsmakrot till det övergripande klippbordet?

Nytt inlägg
 2023-02-08 08:27
 
 Ändrad av Christian  på 2023-02-08 09:39:40

 Hej hej

Nedan kod kopierar ett markerat område till ditt både office clipboard och windows clipboard. Du måste alltså först markera ett område och därefter köra koden. Vidare så har jag slöat ned koden med application.wait, en sekund för varje anrop. Du kan mixtra med sekunden för att få den att gå snabbare, men kör du den för snabbt så hinner inte clipboarden med. "Function clipboard" hittade jag här:

https://www.thespreadsheetguru.com/blog/2015/1/13/how-to-use-vba-code-to-copy-text-to-the-clipboard

Sub sendtoclipboard()

    Dim rng As Range

    For Each rng In Selection        

 

        waitTime = TimeSerial(Hour(Now()), Minute(Now()), Second(Now()) + 1)

        Application.Wait waitTime

        DoEvents

        Call Clipboard(rng.Value2)

        DoEvents        

    Next rng

End Sub

 

 

Function Clipboard(Optional StoreText As String) As String

'PURPOSE: Read/Write to Clipboard

'Source: ExcelHero.com (Daniel Ferry)

 

Dim x As Variant

 

'Store as variant for 64-bit VBA support

  x = StoreText

 

'Create HTMLFile Object

  With CreateObject("htmlfile")

    With .parentWindow.clipboardData

      Select Case True

        Case Len(StoreText)

          'Write to the clipboard

            .setData "text", x

      End Select

    End With

  End With

 

End Function

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAMakrot kopierar inte till Windows urklippMakrot kopierar inte till Windows urklipp

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter