PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAADODB connection errorADODB connection error
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2019-04-24 12:15
 

 Hej,

Jag har ett excelmacro som hämtar information ifrån vårt MPS-system (IFS).

Vi ska nu byta operativsystem från windows7 till windows10 och jag ska testa diverse macro och det visar sig att inga macro med ADODB-connection fungerar längre.

 

Se kod enligt nedan (funkar bra i windows7, men ej i windows10):

---------------------------------------------------------------------------------

Public Sub GetCustOrdLines()

    Dim Recordset As ADODB.Recordset

    Dim sQuery As String

    Dim vSokResultat As Variant

    Dim Connection As Object

    'Anger typ av databaskoppling

    Set Connection = CreateObject("ADODB.Connection")

    'Öppnar kopplingen till databasen

    Connection.Open ("DRIVER={Microsoft ODBC for Oracle};UID=UserName;PWD=Password;SERVER=Servername;")   

    Set Recordset = New ADODB.Recordset

    'Definierar SQL-frågan till MPS:en 

     sQuery = "select a.order_no, a.order_id, a.customer_no, ifsapp.Cust_Ord_Customer_API.Get_Name(a.CUSTOMER_NO), d.project_id, " & _

        " ifsapp.Project_API.Get_Name(d.PROJECT_ID),c.manager, a.authorize_code, " & _

        " ifsapp.ACTIVITY_API.Get_Activity_No(d.ACTIVITY_SEQ),ifsapp.ACTIVITY_API.Get_Description(d.ACTIVITY_SEQ), d.activity_seq, " & _

        " d.target_date , d.planned_due_date, d.wanted_delivery_date, d.part_no, d.catalog_desc, d.desired_qty, d.line_state " & _

     " from ifsapp.customer_order a, " & _

        " ifsapp.project c, " & _

        " ifsapp.customer_order_join d" & _

     " where a.order_no = d.order_no" & _

        " and d.project_id = c.project_id" & _

        " and upper(d.LINE_STATE) <> upper( 'Cancelled' )" & _

        " and upper(d.LINE_STATE) <> upper( 'Delivered' )" & _

        " and upper(d.LINE_STATE) <> upper( 'Invoiced/Closed' )" & _

     " order by d.planned_due_date"

    'Ställer frågan till MPS:es

    Recordset.Open Source:=sQuery, ActiveConnection:=Connection

     'Lägger över resultatet i variabeln SokResultat

    If Not Recordset.EOF = True Then

        vSokResultat = Recordset.GetRows

    End If

    Recordset.Close

   ' Stänger kopplingen till databasen

    Connection.Close

End Sub

----------------------------------------------------------------------

Macrot stannar vid "Connection.open" och då kommer följande felmeddelande:

--------------------------------------------------------------------------------------------

Run-time error '-2147467259 (80004005)':

[Microsoft][ODBC driver for Oracle][Oracle] Error while trying to retrieve text for error ORA-01019

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vad kan det bero på? Har ni någon idé?

 

Mvh

Mattias

Nytt inlägg
 2019-04-24 19:25
 
https://stackoverflow.com/questions/12560925/error-while-trying-to-retrieve-text-for-error-ora-01019

Hittade en länk som verkar ha lite olika lösningar på ditt problem. Lycka till!
/Christian
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAADODB connection errorADODB connection error

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter