PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBASlumpsorteringSlumpsortering
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2020-01-09 17:32
 

Hej där

Har ett litet intrikat problem som jag skulle behöva hjälp med då jag inte är tillräckligt bra på det här med macron...
Har fått på mig att titta på ett excelprogram för hundtävlingar där det bl.a. ska slumpas startordning. I omgång ett är det bara en enkel slumsortering som gäller och den fungerar som den ska. I omgång två ska hundarna dels paras ihop så att ettan och tvåan springer ihop, trean och fyran springer ihop osv. samt att det ska slumpas vilket lopp de springer i och så långt fungerar allt som det ska. Det som skulle behövas ändras är att den hunden med högre poäng inte alltid hamnar på plats ett i varje lopp och den med lägre poäng hamnar på plats två. De skall alltså läggas in i samma lopp men så att den med den högre poängen omväxlande hamnar på plats ett eller två i de olika loppen.

 Koden ser ut som följer:
Sub Slumpsortering()

Dim rnum
Dim arr()
Dim i As Long
Dim x As Long
Dim col As Long
Dim nrow As Long
Dim srow As Long
Dim countt As Long
Dim nyrad As Long
Dim nykol As Long

'turn off screen for speed
'Application.ScreenUpdating = False

'get start row number
srow = 7

'get current col #
If slump.Omg.Value = "Omg 1" Then
    col = 9
Else
    col = 12
End If

nrow = srow

'get number of rows
countt = 0
Do While Cells(nrow, col) > 0
    countt = countt + 1
    nrow = nrow + 1
    'MsgBox "Countt: " & countt & " Nrow: " & nrow, vbInformation
Loop

col = 9

'set array length
If slump.Omg.Value = "Omg 1" Then
    ReDim arr(countt)
Else
    ReDim arr(countt + 1)
End If

'arr index
x = 1

'load array with values
For i = 1 To countt
If Cells(srow, 17) = 0 Then
    'MsgBox Cells(srow, 17), vbInformation
    arr(x) = Cells(srow, col)
    'MsgBox "2 Srow " & srow & "-x-" & x & " i " & i, vbInformation
    x = x + 1
Else
    countt = countt - 1
'    MsgBox Cells(srow, 17), vbInformation
End If
srow = srow + 1
Next i

'MsgBox "Vidare", vbInformation

'reset i
i = 1

nyrad = 7
If slump.Omg.Value = "Omg 1" Then
    nykol = 2
    'repopulate selection 'randomly'
    Do Until i = countt + 1
    Randomize
        rnum = Int((countt - 1 + 1) * Rnd + 1)
        If arr(rnum) <> "" Then
            Cells(nyrad, nykol) = arr(rnum)
            arr(rnum) = ""
            i = i + 1
            nyrad = nyrad + 1
        End If
    Loop
Else
    nykol = 6
    arr(x) = ""
    Do Until i >= countt + 1
        rnum = Int((countt - 1 + 1) * Rnd + 1)
        'MsgBox rnum & "::" & i & "::" & countt + 1 & countt
        If arr(rnum) <> "" Then
            If rnum Mod 2 <> 0 Then
                Cells(nyrad, nykol) = arr(rnum)
                Cells(nyrad + 1, nykol) = arr(rnum + 1)
                arr(rnum) = ""
                arr(rnum + 1) = ""
                i = i + 2
                nyrad = nyrad + 2
            End If
        End If
    Loop
End If

'turn on screen
'Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Sub Visa_slump()
    slump.Show
End Sub
 

Nytt inlägg
 2020-01-10 07:01
 
Hej hej

Långt ner i din kod, där du skriver till bladet för omgång 2:

If rnum Mod 2 <> 0 Then
Cells(nyrad, nykol) = arr(rnum)
Cells(nyrad + 1, nykol) = arr(rnum + 1)

Raden med Mod 2 gör juh så att det är endast de dina udda slumptal som kan hämta värde ur arrayen. Vilket medför att 1,3,5 alltid hamnar överst i respektive lopp. Du kan komma runt detta genom att slumpa fram var +1 ska hamna. Har intte testat koden nedan, är det något som inte fungerar så är det själva slumpraden, men den har du nog koll på själv.
Mvh
Christian

If rnum Mod 2 <> 0 Then

Dim rdmLopp as integer
Randomize
rdmLopp = int(rdm*2)+1

Cells(nyrad, nykol) = arr(rnum + rdmLopp )
If rdmlopp = 1 then
Cells(nyrad, nykol) = arr(rnum)
Else
Cells(nyrad, nykol) = arr(rnum + 1 )
End if
end ifFöregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBASlumpsorteringSlumpsortering

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter