PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAVBA- visa antal kolumner baserat på cellinfoVBA- visa antal kolumner baserat på cellinfo
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2020-10-04 07:51
 
Har ett ark som består av flertalet rader och kolumner och skulle vilja anpassa hur många kolumner som visas genom att utifrån vald siffra i en droplista.

Ex. om jag väljer siffran 1 i droplistan så vill jag att kolumn A (rubrik) samt B till D ska visas och resterande kolumner döljas, när jag väljer två så vill jag att kolumn A-G ska visas och resterande döljas. När jag väljer 3 i droplistan så vill jag att kolumn A-K ska visas och resten döljas. Motsvarande logik vill jag upprepa, dvs. att tre kolumner till visas när jag väljer en siffra som är ett större, och totalt upp till och med siffran 9.

Jag är en total nybörjare när det kommer till VBA. Finns det någon som kan hjälpa mig med hur jag kan skriva koden?

Nytt inlägg
 2020-10-05 15:09
 

för att dölja kolumn A (kolumn1) så kan du använda den här koden

Columns(1).EntireColumn.Hidden = True

för att visa t.ex kolumn 1-11 så måste du ange start och slut på området (rangen)

Range(Columns(1), Columns(11)).Hidden = False

Vi kan hitta max antal kolumner med hjälp av:

Max=ActiveSheet.Columns.Count

Om i är värdet du får från din rullist  

i = ComboBox1.Value

så blir koden:

Range(Columns(2+3*i), Columns(Max)).Hidden = False

Slå ihop och förtydliga (jag antar att du kör en VBA combobox, det framgår inte riktigt av frågan)

Oba att ryllgardinen måste ligga någonstans där den inte döljs

 

Private Sub ComboBox1_Change()

Dim i As Integer

Dim max As Integer

i = ComboBox1.Value

max = ActiveSheet.Columns.Count

ActiveSheet.Range(Columns(1), Columns(max)).EntireColumn.Hidden = False

ActiveSheet.Range(Columns(2 + 3 * i), Columns(max)).EntireColumn.Hidden = True

End Sub

 

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAVBA- visa antal kolumner baserat på cellinfoVBA- visa antal kolumner baserat på cellinfo

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter