PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBASkapa en tabell i VBA beroende av antal kolumner och rader flikSkapa en tabell i VBA beroende av antal kolumner och rader flik
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2021-01-22 14:46
 

 Hej,

Jag håller på att skapa ett makro för att skapa en tabell i ett excelark. Problemet är att jag vet inte hur mycket data det är i arket. Det enda jag vet är att rubriken startar i cell A13.

Jag har följande kod men den fungerar inte. Byter jag ut lastColl till aktuell kolumnbokstav (t.ex. ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("A13:O" & lastRow), , xlYes).Name = "myTable1") så funkar det.

Sub test()

    Dim lastRow As Long

    Dim lastColn As Long

    Dim lastColl As String

 

    lastRow = ActiveSheet.Range("A" & rows.Count).End(xlUp).Row

    lastColn = ActiveSheet.Cells(13, Columns.Count).End(xlToLeft).Column

    lastColl = Split(Cells(1, lastColn).Address, "$")(1)

    ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("A13": lastColl & lastRow), , xlYes).Name = "myTable1"

    'MsgBox (lastColl)

 

End Sub

Nytt inlägg
 2021-01-24 09:17
 

 Hej hej

Istället för att använda Range("A13": lastColl & lastRow) så kan du använda activesheet.usedrange. då slipper du undersöka lastcol o lastrow. Vill du ändå köra på din metod så får du gå via range(cells(x,y),cells(r,c)). 

Mvh

Christian 

Nytt inlägg
 2021-01-25 06:41
 

Körde med Range(Cells(x,y), Cells(r,c)) och det funkade bra. Har inte testat hur activesheet.usedrange funkar än men det kanske blir bättre sen. Tack så mycket för hjälpen.

Vänliga hälsningar

Marcus

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBASkapa en tabell i VBA beroende av antal kolumner och rader flikSkapa en tabell i VBA beroende av antal kolumner och rader flik

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter