PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAÖppna en Excelfil med bara delar av filnamnetÖppna en Excelfil med bara delar av filnamnet
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2023-02-13 21:35
 
Hej, jag har...

Bibliotek = "H:\DBS\Inför styrelsemöten\2023\"
DelAvFilNamnet = "Transaktioner_2023-"
Ext = ".xlsx"

FilNamn = Bibliotek & DelAvFilNamnet & Ext

Workbooks.Open Filename:=FilNamn

Och detta fungerar inte ?? Jag har provat med *.* lite överallt men får det ändå inte att fungera

Hela filnamnet är: "Transaktioner_2023-02-11_16-16-31.xlsx" och skriver jag in hela det namnet så öppnas filen men jag behöver öppna alla filerna med just början, "Transaktioner_2023-"

Hur gör jag ?? Jag får körfel 1004

/fleXcel

Nytt inlägg
 2023-02-14 05:22
 

Hej hej. 

Du kan använda dir() för att gå igenom alla filer i en mapp. Samt Instr() för att undersöka om filnamnet innehåller delnamnet du efterlyste.

Mvh

Christian 

 

Nytt inlägg
 2023-02-14 18:32
 
Tack för svar Christian.

Kan du förklara mer specifikt hur jag skkulle kunna utnyttja Dir() och InStr()

Jag kan öppna en fil via dessa rader :

Sub HämtaNytt()

MyPath = "H:\DBS\Inför styrelsemöten\2023\"
fName = "Transaktioner_2023-02-11_16-16-31.xlsx"

Workbooks.Open (MyPath & fName)

End Sub

Men jag skulle velat ha fName = "Transaktioner_2023-*.*.xlsx"... Är det ens möjligt ??


/fleXcel
Nytt inlägg
 2023-02-16 06:41
 

Nedan kod öppnar alla filer i mappen c:\test som innehåller ordet fakt. Bara att ändra dessa parametrar så bör det fungera för dig. Gör det inte det så är det specialtecken som blir problematiska e.g "_" och "-".

Om du behöver göra något mer med dina filer så är det nog bättre att lägga in dem i en collection först. 

 

 Sub dub()

 
    Dim sPath As String: sPath = "C:\test\"
    Dim sFile As String
    
    sFile = Dir(sPath & "*test*")
    
    Do While Len(sFile) > 0
        On Error Resume Next
            Workbooks.Open (sPath & sFile)
        On Error GoTo 0
        sFile = Dir
    Loop
 
End Sub
Nytt inlägg
 2023-02-26 09:54
 
Tack Christian !

Det fungerar fint, Tusen tack !!


/fleXcelDim sPath As String: sPath = "H:\DBS\Inför styrelsemöten\2023\"
Dim sFile As String

sFile = Dir(sPath & "Transaktioner_2023*.*")

Do While Len(sFile) > 0
On Error Resume Next
Workbooks.Open (sPath & sFile)
On Error GoTo 0
sFile = Dir
Loop


Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAÖppna en Excelfil med bara delar av filnamnetÖppna en Excelfil med bara delar av filnamnet

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter