PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAArray problemArray problem
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2023-01-11 19:15
 

Hej!,

Har försökt lägga in alla antalPall värden i en array och letat igenom en array istället för att göra som nedan i koden, fick det och funka men problem va att den letade inte igenom hela arrayen innan den gick vidare i programet, går det att lösa på ett enkelt sätt?

antalPall variablen reflekterar värdet i en cell.

 

If antalPall = 80 Or antalPall = 90 Or antalPall = 108 Or antalPall = 110 Or antalPall = 120 Or antalPall = 140 Or antalPall = 240 Then

    fullPall = True

Else

    fullPall = False

End If

 

 

Tack på förhand!

 

 

 

Nytt inlägg
 2023-01-12 09:42
 

Hej hej

Nedan kod undersöker statusen på samtliga dina pallar. När koden har kört klart så kommer fullpall motsvara statusen på den sista pallen i arrayen. Vill du spara status på samtliga pallar behöver du spara samtliga dessa världen inuti loopen till en array.

 

'Se till att namge området där du har alla dina antalpall, för att programsnutten ska fungera ska dessa ligga i en kolumn, samt att det ska döpas till samma namne som nedan: rngAntalPallar

Dim vnt as variant: vnt = activesheet.range("rngAntalPallar")

Dim i as long, antalpall as long, fullpall as boolean

For i = 1 to ubound(vnt,1)

antalPall  = vnt(i, 1)

If antalPall = 80 Or antalPall = 90 Or antalPall = 108 Or antalPall = 110 Or antalPall = 120 Or antalPall = 140 Or antalPall = 240 Then

    fullPall = True

Else

    fullPall = False

End If

Next i

Nytt inlägg
 2023-01-12 14:17
 

Hej Igen!

Fick det att funka nu, provade de du skrev men fick det inte riktiga att funka, kan ha vart lite otydlig vad jag menade i mitt första inlägg. vba programmering är inte min starka sida men löste problemet med koden nedanför. Tack ändå!

 

Sub test()

Dim i As Variant
Dim chkAntal As Variant
Dim antalPall As Integer
Dim fullPall As Boolean

chkAntal = Array(80, 90, 108, 110, 120, 140, 240)
antalPall = Worksheets("auto").Range("K1").Value
fullPall = False

For Each i In chkAntal
    If i = antalPall Then
        fullPall = True
        Exit For
    End If
Next i

If fullPall = True Then
    MsgBox "HITTAD"
Else
    MsgBox "EJ HITTAD"
End If

End Sub

 

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAArray problemArray problem

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter