PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAHämta excel egenskaperHämta excel egenskaper
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2023-01-13 15:50
 

 Hej

Jag vill i en cell visa datum och klockslag för när excelfilen senast sparades och i annan cell av vem (användaren), dvs den info som finns under Arkiv/Info och Egenskaper

Senast sparadatum bör triggas när filen sparas.

Hoppas ngn kan hjälpa mig med detta

 

Nytt inlägg
 2023-01-17 08:50
Accepterat svar 

 Själva makrot är ganska odramatiskt om du använder BuiltinDocumentProperties

( _ i slutet av en rad betyder bara att koden fortsätter på nästa rad.  _

Det får inte riktigt plats annars)

Sub tjoho()

ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").Range("A1").Value = _

ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Author")

ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").Range("B1").Value = _

ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Save Time")

ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").Range("B1").NumberFormat = "yyyy/mm/dd hh:mm;@"

End Sub

Sen får du bara se till att starta det med händelsen/Triggern "Workbook_BeforeSave"

Öppna VBA-editorn (Ctrl+F11) och dubbelklickar på "ThisWorkbook" i projektutforskaren (Ctrl+R). Då får du upp en tom modul där du väljer "Workbook" och Before save

Och klistra in koden från tidigare så att det blir:

Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)

ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").Range("A1").Value = _

ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Author")

ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").Range("B1").Value = _

ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Save Time")

ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").Range("B1").NumberFormat = "yyyy/mm/dd hh:mm;@"

End Sub

Obs att det här är tid och namn för FÖREGÅENDE sparning. Vill du ha den sparning som "utlöser" makrot får du istället ändra "trigger-raden" till:

Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean)

 

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBAHämta excel egenskaperHämta excel egenskaper

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter