PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBASkapa mapparSkapa mappar
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2021-03-29 06:14
 

Hej...

Jag håller på med ett litet projekt men har kört fast lite.
Jag vill skriva in företag i cell c5 och namn i C6
Sen vill jag auto spara mina pdf filer i mapparna som ska skapas.
Det sjuka är att mitt macro funkar på min ena dator om jag sparar filen i Onedrive,
men funkar inte alls på min laptop. Har skickat filen till två vänner,
den ena kunde inte få den att funka men den andra kunde spara var som helst och det funkade precis som tänkt.

Om jag ändrar den 3:e raden i skriptet nedan till
strDirname = Range("C5").Value ' New directory name
så funkar det överallt, men då sparas alla mina fier från samma företag under samma mapp.

Tacksam för svar
/Richard
 

Sub Macro1()

Dim strFilename, strDirname, strPathname, strDefpath As String
On Error Resume Next ' If directory exist goto next line
strDirname = Range("C5").Value & "/" & Range("C6").Value ' New directory name
 
strFilename = Range("C6").Value 'New file name
strDefpath = Application.ActiveWorkbook.Path 'Default path name
If IsEmpty(strDirname) Then Exit Sub
If IsEmpty(strFilename) Then Exit Sub
 
MkDir strDefpath & "\" & strDirname
strPathname = strDefpath & "\" & strDirname & "\" & strFilename 'create total string
 
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=strPathname & ".xlsm", _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
 
Sheets("Offert").Select
ActiveWorkbook.Save
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=strPathname & " " & "Offert.pdf", Quality:= _
        xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=True
 
 
Sheets("Beställning").Select
ActiveWorkbook.Save
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=strPathname & " " & "Beställning.pdf", Quality:= _
        xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
 
 
End Sub
 
 
Nytt inlägg
 2021-03-29 21:40
 

 Problemet är löst.

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerVBAVBASkapa mapparSkapa mappar

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter